Általános Szerződési Feltételek

Ön a www.bonbon-babaruha.hu internetes áruházában leadott megrendelésével áruházunk vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Kizárólag csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az „Általános szerződési feltételek" és a honlapunk nyelvezete magyar.

 

A megkötendő szerződés/megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, az elektronikus úton szolgáltatott adatokat, azaz a megrendelést áruházunk rögzíti, melyet hozzáférhetővé tesz.

 

Az eladó

 

ANDRÁS ERZSÉBET egyéni vállalkozó
Tevékenysége:
141905, Bébiruházat gyártása
479102, Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Székhely: 2338 Áporka Dunasor utca 49
Levélcím, telephely: 2338 Áporka Dunasor utca 49.
Telefon: 06 30 843 8473
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adóigazgatási szám: 66563099133
Számlaszám: 11742252-20074834
Nyilvántartási szám: 36037129
Kibocsátó: Ráckevei Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

 

A szerződés tárgya

 

András Erzsébet által www.bonbon-babaruha.hu néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

 

Vételár, fizetési feltételek

 

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely magyar forintban értendő. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

A vételár kiegyenlítése

 

Előre utalással
Utánvéttel

 

Szállítási feltételek, határidők

 

A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon (a rendelés befogadásától számított 10-14 munkanap) napközben, 10.00-18.00 között fogadni tudják a küldeményt. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, az Eladót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

Amennyiben a rendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor e-mailben értesítjük Önt arról, hogy melyik termékre kell várni és mikor várható a szállítás. Abban az esetben, amennyiben a rendelést az Eladó mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy az Eladó módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről az Ügyfelet e-mailben értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg Ügyfél az erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja. Amennyiben az Ügyfél a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. A visszaigazolt rendelést a megadott időpontban az Ügyfél részére kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

 

Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol napközben akár cégünk, akár a szállító cég munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen, esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében.

 

Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.

 

Amennyiben valamilyen okból a megrendelő, illetve a feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a szállító cég egyeztetés után újra megkísérli a csomag kézbesítését.

 

A rendelt termékeket Magyarország területén a MPL Futárszolgálat szállítja ki.

 

Külföldre jelenleg nem szállítunk, ezzel kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot és több e-mailünkre sem válaszol) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel feldolgozni. Minden olyan esetet, amikor a rendelést a mi hibánkból nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes rugalmassággal kezelünk, vagy pénz-visszafizetési garanciával élünk.

 

Az árucikkek cseréje

 

Ha a megrendelt árucikk hibás, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük, a csomag átvételekor azt a futár előtt átvizsgálni. Hibás csomag esetén, kérjük 3 napon belül e-mail címünkre küldött fotóval is igazolni az észlelt hibát. Amennyiben sérült a csomag, kérje jegyzőkönyv felvételét, ne vegye át a csomagot, és kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Szállításból eredő, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

Áruházunk fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldést újbóli kérésre a szállítási díj felszámolásával teljesíti, ill. a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

 

Az elállás joga

 

Áruházunk a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet/cég tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet/cég nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet/cég köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet/cég azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
(1) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet/cég a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(2) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet/cég által nem irányítható ingadozásától függ.
(3) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
(4) Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
(5) Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.
(6) Szerencsejáték-szerződés esetében.
(7) A vevőnek/fogyasztónak a terméket változatlan és használatlan állapotban, az eredeti csomagolásnak megfelelően kell visszaküldeni, s kötelessége arról is gondoskodni, hogy a termék sértetlen állapotban kerüljön vissza az eladó részére. Csak ebben az esetben érvényesíthető a csere, illetve az elállási jog. A visszaküldés akkor lép érvénybe, amikor a terméket átvette és megvizsgálta az eladó. Az elállási jog nem érvényesíthető a vásárló külön kérésére gyártott, egyedi méretben rendelt termékekre.

 

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások
Az eladó a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(3) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(4) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(5) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(7) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
(8) Javításra az árut elismervény (jegyzőkönyv) ellenében kell átvenni. Az elismervényen (jegyzőkönyvön) fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 

Jótállás, garancia

 

Áruházunk az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

 

Megrendelések feldolgozása

 

A megrendeléseket munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között dolgozzuk fel, amennyiben a vételár összege számlánkra beérkezett. A munkanapokon 16.00 óra után, valamint hétvégén és ünnepnapokon leadott és kiegyenlített megrendelések szállítási határidejét a következő munkanaptól számítjuk.
A megrendelés befogadása után minden esetben írásban igazoljuk vissza a termék várható beérkezési idejét.

 

Garanciák

 

Az Ön biztonságos, kényelmes, gyors vásárlása érdekében az www.bonbon-babaruha.hu webáruház a következő garanciákat vállalja

 

Biztonságos vásárlás garanciája
A vásárlás minden esetben átutalással vagy készpénzzel történik. A www.bonbon-babaruha.hu webáruház az OTP Bank Nyrt. által biztosított számlán a beérkezett összeg után tudja a kiszállítást a megrendelő számára teljesíteni.

 

Adatkezelési garancia
A www.bonbon-babaruha.hu bizalmasan kezeli ügyfelei adatait, azokat harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a www.bonbon-babaruha.hu szervere rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálja, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

100% Pénz visszafizetési garancia
A www.bonbon-babaruha.hu minden vásárlás esetében vállalja, hogy amennyiben Ön 14 munkanapon belül eláll a vásárlástól, azt emailben jelzi, mi 30 munkanapon belül annak árát 100%-ban visszatérítjük. Az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költségeket a vásárlónak kell állnia.
A www.bonbon-babaruha.hu hibájából (nem egyező paraméterek) hibásan kiküldött terméket minden esetben kicseréljük!

 

Kedvezmények

 

Ingyenes házhozszállítás
Amennyiben a www.bonbon-babaruha.hu webáruházban 10.000 Ft felett vásárol, mi ingyen kiszállítjuk Önnek a terméket az ország bármely pontjára. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

 

Árkedvezmény
Fogyasztói árkedvezményt biztosítunk minden ikerbabás vásárlónk részére, a kedvezmény mértéke 10%, mely más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

Egyes termékekre időszakonként árkedvezményt biztosítunk a készlet erejéig.

 

Sikertelen kézbesítés

 

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

 

Adatvédelem

 

Áruházunk a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez, valamint információ közléséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább harmadik félnek. Bővebb információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál.

 

Tárhelyszolgáltató

 

MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
Tel.: 76 / 506-618, vagy 30 / 439-2137
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
mediacenter.hu

 

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.